Estudar Português na UABSabies que pots estudiar portuguès a la UAB?
 


Mínor en Estudis Portuguesos


El portuguès és una llengua d’àmbit global: parlada als cinc continents i instrument oficial als principals organismes internacionals. En aquest Minor l’estudiant tindrà accés i competència bàsica d’aquesta llengua, així com una aproximació sòlida a la diversitat cultural que s’expressa en portuguès.
 
Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

 
Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Estudis Portuguesos és oferir una formació bàsica en llengua i cultura per tal que l'estudiant es pugui apropar a la diversitat lingüística i cultural dels pobles de llengua portuguesa, i adquireixi habilitats i competències lingüístiques per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i culturals on el portuguès sigui present i conèixer-lo sigui imprescindible.

 
Perfil de l'estudiant
Aquest mínor s'adreça a estudiants de grau de la UAB que vulguin assolir una competència lingüística en llengua portuguesa, així com uns coneixements de la diversitat cultural en portuguès.

No hi poden accedir els alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació que hagin triat el portuguès com a llengua C.

 
Pla d'estudis
El pla d’estudis consta de 36 crèdits, i l'estudiant n’ha de cursar 30, distribuïts en dos cursos acadèmics. El primer any s’han de cursar obligatòriament Idioma Modern I i Idioma Modern II.Assignatures
100042
100051
101406
101397
101415

Contacte:
Centro de Língua Portuguesa/Camões, IP em Barcelona
i.camoes.fti@uab.cat
http://www.uab.cat/web/estudiar/minor-en-estudios-portugueses-1345657859789.html

 __________________

Qué es un mínor?

Un Mínor es un itinerario de universidad organizado por un centro de la UAB, dirigido a estudiantes de diferentes titulaciones de grado, y cuya finalidad es que el estudiante adquiera competencias propias de un ámbito distinto de las que constituyen el núcleo principal de su titulación de grado, usando asignaturas de otros planes de estudios.

Si se superan los créditos necesarios establecidos en el plan de estudios del Mínor se acredita en el Suplemento Europeo al Título (SET).
Los créditos cursados en el Mínor formarán parte del total de créditos necesarios para obtener el título de Graduado y tendrán consideración de créditos optativos de este plan de estudios del Grado.

Objetivos concretos
El objetivo del Mínor en Estudios Portugueses es ofrecer una formación básica en lengua y cultura para que el estudiante pueda acercarse a la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de lengua portuguesa, y dotar al estudiante de unas habilidades y competencias lingüísticas para poder desarrollarse con eficacia en entornos profesionales y culturales donde el portugués esté presente y su conocimiento, imprescindible.
 
Perfil del estudiante 
Este mínor se dirige a los estudiantes de grado de la UAB que quieran alcanzar una competencia lingüística en lengua portuguesa, así como unos conocimientos de la diversidad cultural en portugués.
No podrán acceder a este mínor los alumnos de la Facultad de Traducción e Interpretación que hayan elegido Lengua Portuguesa como Lengua C.

Plan de estudios
El plan de estudios consta de 36 créditos, de los cuales el alumno deberá cursar 30 distribuidos en dos cursos académicos. El primer año se deben cursar obligatóriamente el idioma moderno I y el idioma moderno II.Asignatura
100042
100051
101406
101397
101415Contacto:
Centro de Língua Portuguesa/Camões, IP em Barcelona

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.